Referanslar:
ATT İletişim ISO 27001 , ISO 9001 , ISO 10002 Belgesi Ankara    Yıldız Ata Yayınları ISO 9001 Belgesi Ankara    Olgu Araştırma A.Ş ISO 9001 ve ISO 20252 Belgesi Ankara    Yemekçim Catering San. Tic. Ltd. Şti. ISO 9001 Belgesi İstanbul    Palmiye Yemek ISO 9001 :2008 Belgesi İstanbul    Mutfak Market Endüstriyel Mutfak ve Hastane Ekipmanları ISO 9001 Belgesi , ISO 14001 Belgesi ve ISO 13485 Belgesi Ankara    Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş TURKAK Akrediteli ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ankara    Baget Başkent Ekmek ISO 22000 Belgesi Ankara    Arta Tanzim Teşhir ve Organizasyon ISO 9001 Belgesi İatanbul    Deniz Nakliyat Ltd Şti ISO 9001 Belgesi Ankara    Ersil Gıda Ltd Şti ISO 9001 , ISO 22000 Belgesi Ankara
ISO 22000 STANDARDI NEDİR

ISO 22000 Standardı ilk olarak 2005 Yılında ISO yani Uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayınlanmış olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. İSO 22000 Standardın yayınlanmasında ki temel neden HACCP gıda Güvenliği Yönetim Sistemine yen bir soluk getirecek akreditasyon kurallarına konu olabilecek bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşturma düşüncesidir. ISO 22000 Standardının amacı gıda ürünlerinin üretim proseslerinin her safhasında hijyene ve gıda güvenliğine dayalı bir süreçle işletilmesidir. ISO 22000:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı HACCP standardı ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi standardının ortak paydada buluşabildiği birbirine entegre olmuş bir yönetim sistemi standardı olarak hazırlanmıştır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı sadece gıda üreticileri için değil gıda tedarik zincirinde yer alan tüm işletmelerin uygulayabileceği bir yönetim sistemi yaklaşımıdır.

ISO 22000 BELGESİ NEDİR?

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının ISO Tarafından Gıda Tedarik zincirinde bulunan işletmelerin Gıda Güvenliğinin sağlanması için hazırlanmış olan bir yönetim sistemi standardı olduğundan bahsetmiş ve bu standardın yayınlanmasında ki temel nedenlerden biriside akreditasyona konu olabilecek bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak olduğundan bahsetmiştik. HACCP ya da Türkiye deki adı ile TS 13001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi temelinde gıda tedarik sürecinde kırıtik kontrol noktalarının belirlenerek proseslerin hijyene dayalı olarak yürütülmesini hedefleyen bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olsa da uluslararası geçerliliğe sahip olabilecek bir akreditasyona tabi değildi. Bu koşullar altında ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 2005 yılında yayınlanmış ve Akreditasyon kurallarına tabi tutulmuştur. ISO 22000 Standardının belgelendirilmesi de ISO 22000 Belgesi olarak isimlendirilmiştir. ISO 22000 Konusunda akreditasyon kuralları doğrultunsun da akredite olmuş ISO 22000 Belgelendirme kuruluşları bulunaktadır. Yazımızın devamında ISO 22000:2005 Belgesi nedir TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi nedir ? ISO 22000 Belgesi nasıl alınır hangi şartlarda alınır ? ISO 22000 Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar kimlerdir ? gibi konular üzerinde duracağız.

ISO 22000 BELGESİ HACCP BELGESİ MİDİR?

Gıda Güvenliği Yönetim sitemi olarak yayınlanan HACCP yani tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları standardı ve bunun belgelendirmesi olan Haccp belgesi Ülkemize TS EN 13001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olarak yürürlüğe konulmuş ve şu anda belgelendirmesi yapılamayan yürürlükten kaldırılmış bir standarttır HACCP standardı yerine ISO tarafından ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 2005 Yılında yayınlanmış ve Türkiye de ISO nun temsilcisi olan TSE tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanarak standart millileştirilmiştir. Yazımızdan da anlaşılacağı gibi HACCP Tehlike analizi belgesi ile ISO 22000 Belgesi değildir. ISO 22000:2005 Standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile HACCP standardının entegre edildiği bir yönetim sistemi standardı ve standardın uygulandığını gösteren ISO 22000 Belgesidir. ISO 22000 belgesi akredite olarak düzenlenen bir belgedir ve TURKAK ‘dan yani Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ISO 22000 Belgelendirme kuruluşları tarafından TURKAK logolu ISO 22000 Belgesi verilmektedir.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR

ISO 22000:2005 Belgesini almak asında işletmelerin ISO 22000 :2005 Gıda güvenliği Yönetim sistemini uygulama sürecinden sonra akreditasyon yetkisine sahip bir ISO 22000 belgelendirme kuruluşunun ISO 2000 standardı denetimini başarı ile tamamlayarak ISO 22000:2005 Belgesi ile belgelendirmesidir.

ISO 22000 BELGESİ DANIŞMANLIK FİRMALARI

İşletmenizde ISO 22000 2005 standardının yürürlüğe konulması için gerekli ISO 22000 Dökümantasyonunu hazırlamada size öncü olmak üzere ISO 22000 danışmanlık hizmeti almanız gerekebilmektedir. İşletmenizde standardın uygulanabilirliğini sağlamak amacı ile ISO 22000 Danışmanlık firmaları ISO 22000 Yönetim sisteminin kurulması aşamalarında ilk önce işletmenizin ön incelemesi sonucu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini ve işletmenizin eldeki durumunu belirleyerek firmanızın sistem yaklaşımının nasıl olması gerektiğini belirlerler. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin işletmede dökümante edilmesi sürecinde baş görevde bulunan Gıda Güvenliği Ekibi ve bu ekibin Gıda Güvenliği Ekip Lideri belirlenir ve bu ekip ve ekip lideri genel müdür tarafından bir görevlendirme yazısı ile görevlendirilir. Gıda Güvenliği Ekibi belirlendikten sonra danışmanlık firması ıso 22000 dökümantasyonun hazırlanması için işletme çalışanlarının katılması gereken eğitimleri düzenler ve ISO 22000 Eğitim Süreci Başlamış olur . Bu eğitim zincirinin başında ISO 22000 temel eğitimi gelir ve bu ISO 22000 Temel eğitimine tüm işletme çalışanları katılır. Bu eğitimin konusu ISO 22000 Standardı Nedir ISO 22000 Standardının tarihsel gelişimi nedir ? neden ISO 22000 Belgesi almak istiyoruz ? ISO 22000 Belgesinin işletmeye yararları nelerdir. ISO 22000 :2005 standardı uygulanırken işletme çalışanlarına ve firma birimlerine ne gibi sorumluklar getirecek konuların anlatılmasıdır . ISO 22000 Temel Eğitimini ISO 22000 Dökümantasyon eğitimi takip eder. ISO 22000 Dökümantasyon Eğitimine Gıda Güvenliği Ekibi Üst Yönetim ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri katılırlar. ISO 22000 Dökümantasyon eğitiminin amacı ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dökümantasyonu nasıl hazırlanır dökümantasyon nasıl yayınlanır ? ISO 22000 Dökümanları nasıl revizyona uğrar . ISO 22000 Dış kaynaklı dokümanları nelerdir ? ISO 22000 dökümanlarında Prosedür nedir Talimat nedir İş akış şemaları nedir ISO 22000:2005 Yönetim Sisteminde HACCP Planı nasıl hazırlanır anlatılan bir eğitimdir.

Yukarıda anlatılan eğitimlerin ardından ISO 22000 Sistemi gerekli prosedür , Talimat İş akışları , haccp planları , Ön gereksinim Programları , Gereksinim Programı , Acil Hal Planları , Geri çekme planları gibi gerekli ISO 22000 Dökümantasyonu oluşturulur ve işletmede yürürlüğe sokulur. ISO 22000 Danışmanlık firmasının hizmeti işletmede ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı uygulanabilirliğini akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 22000 Belgesi ile belgelendirmesi ile sona erer.