Referanslar:
ATT İletişim ISO 27001 , ISO 9001 , ISO 10002 Belgesi Ankara    Yıldız Ata Yayınları ISO 9001 Belgesi Ankara    Olgu Araştırma A.Ş ISO 9001 ve ISO 20252 Belgesi Ankara    Yemekçim Catering San. Tic. Ltd. Şti. ISO 9001 Belgesi İstanbul    Palmiye Yemek ISO 9001 :2008 Belgesi İstanbul    Mutfak Market Endüstriyel Mutfak ve Hastane Ekipmanları ISO 9001 Belgesi , ISO 14001 Belgesi ve ISO 13485 Belgesi Ankara    Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş TURKAK Akrediteli ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ankara    Baget Başkent Ekmek ISO 22000 Belgesi Ankara    Arta Tanzim Teşhir ve Organizasyon ISO 9001 Belgesi İatanbul    Deniz Nakliyat Ltd Şti ISO 9001 Belgesi Ankara    Ersil Gıda Ltd Şti ISO 9001 , ISO 22000 Belgesi Ankara
TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin işletmelerin süreç yönetimleri üzerine kurgulanmış olan bir standart olduğundan ve bu standardın temel amacının işletmelerin yönetimsel yaklaşımında dökümantasyon yapısına ve bu dökümantasyonun uygulanma sürecine dayandığından daha önce bahsetmiştik. ISO 9001 Standardını yayınlayan kuruluş olan ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütüne üye ülkelerin standardizasyon kurumları İSO 9001 belgesi ile belgelendirilen bu standardı kendi ülkelerinde yayınlamak üzere kendi dillerine çevirmektedir ve böylece ISO 9001 standardını milli bir standart haline getirmektedirler. Türkiye’den ISO ya üye olan kurum Standardizasyon kurumumuz olan TSE yani Türk Standartları Enstitüsü olduğuna göre iso 9001 standardını Türkçeye çeviren ve yayınlayan kurumda TSE dir. Standartın Türkçe olar yayınlanması demek standardın milli bir standart olarak kabül edilmedi demektir. Bu nedenle salt olarak ISO 9001:2008 standardı olarak alınan standarda TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı adı verilmektedir. TS kelimesi burada Türk Standardı anlamına gelmektedir. ISO yazımızda defa ende bahsettiğimiz üzere standardı yayınlayan kuruluş bu 9001 Standardını yayınlayan kuruluştur. 9001 9000 serisi standartlarının belgelendirmeye konu olan standardı 2008 ise standarda yapılan değişikliğin yani revizyonun son halini göstermektedir. Türkiye’de bu nedenle standardın adı TS EN ISO 9001 2008 Standardıdır. Bu standardın belgelendirmesi sürecinde belgenin üstüne TS EN ISO 9001 2008 Belgesi yazılmaz ISO 9001 2008 Belgesi olarak belgelendirilir. İşletmelerimiz bu belgeye kısaca kalite belgesi , iso kalite belgesi , iso belgesi , iso 9001 belgesi olarak da isimlendirmektedirler.

ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR ISO 9001 BELGESİ ALMAK İÇİN NE YAPILIR

İşletmelerimizden bize gelen taleplerin başında şüphesiz ilk cümleleri İSO 9001 Belgesini nasıl alırız ? ile başlamakta ve İSO belgesini almak için süre nedir ? Bu iso kalite belgesi fiyatı nedir ? İSO 9001 belgesi ne zaman elimizde olur gibi sorular ile devam etmektedir. Bu soruların telefonda hızlı bir şekilde cevaplayabilmek mümkün olmamaktadır. Yazılarımızın tamamı aslında bu soruların cevaplarını işletmeler anlatma çabası içerisindedir. Kısaca İSO 9001 belgesi nasıl alınır hakkında açıklama yapmak gerekir ise İSO 9001 belgesi almak kelimesinin başlı başına yanlış bir değim olduğundan bahsetmekle başlayabiliriz. ISO 9001 Belgesi işletme tarafından bir yerde satılan ve gidip alınacak bir yetkilendirme belgesi değildir. ISO 9001 Belgesi işletmenin ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin var olduğunu gösteren akredite kurumlar tarafından düzenlenen bir yönetim sistemi belgesidir. O zaman buradan anlaşılacağı üzere ilk hareket noktası işletmemizde ISO 9001 standardını kurmak için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğidir. ISO 9001 bir yönetim sistemi standardı ise bu standardın gereksinimlerini sağlayacak olan ISO 9001 Dökümantasyonunun işletmede hayata geçirilmesi gerekir. İşletmeler ISO 9001 Standardının firmalarında kurulması için iso 9001 danışmanlık firmalarından destek alabilirler. ISO 9001 Sisteminin kurulması ve uygulanması ilk adımımız iken ikinci adım bu sistemin akreditasyon yetkisi alan bir iso 9001 belgelendirme kurumu tarafından belgelendirilmesidir. Bunun için ISO 9001 konusunda yetkilendirilmiş yani akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşuna başvuru gerçekleştirilir. Bu belgelendirme kurumlarından yazımızın muhtelif yerlerinde bahsetmiştik biraz açmak gerekir ise Türkiye’de ISO 9001 belgesi vermek için kurumları yetkilendiren TURKAK dır yani Türk Akreditasyon Kurumu , bir diğer örnek JAS-ANZ dır buda Avusturalya – Yeni Zellanda Akreditasyon kurumu veya UKAS İngiltere Akreditasyon kurumu gibi. Bu kurumların birisi veya bir kaçı tarafından yetkilendirilmiş ülkemizde çok sayıda ISO 9001 Belgesi veren kurumlar bulunmaktadır. İşletme hangi belgelendirme kuruluşundan ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmek istediğine karara verir ve ISO 9001 Belgelendirme başvurusunu gerçekleştirir. Belgelendirme kurumu ISO 9001 başvurusunda bulunan işletmenin belgelendirme kapsamında ISO 9001 Belgesi verebiliyor ise belgelendirme teklifinde bulunur ve teklif işletme tarafından kabul edilir ise ISO 9001 Belgelendirme denetimi planı yapılarak uygun Baş denetçi ve denetçilerden oluşan denetim ekibi ISO 9001 denetimini gerçekleştirir. İşte işletmeler bu ISO 9001 denetimini başarı ile tamamlayıp ISO 9001 sistemini işletmelerinde uyguladıklarını gösterir iseler ISO Belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilirler. İşletmelerin iso 9001 belgesi alma olarak adlandırdıkları süreç kısa bir özetle bu şekilde anlatılabilir.

İSO BELGELERİ VARMIDIR VARSA ISO BELGELERİ NEDİR ?

İşletmelerin firmamızdan taleplerinden biriside benden iso belgelerimi soruyorlar bende iso belgelerim var dedim ama iso belgeleri nedir ? nasıl alabilirimdir. İso belgeleri olarak isimlendirecek bir belge bulunmamaktadır. İşletmeler iso belgeleri derken bir işleteme kurulup uygulanarak belgelendirilebilecek birden çok ISO tarafından yayınlanan yönetim sistemi standardından bahsetmektedirler. Örnegin bir hazır yemek firması bizden iso belgeleri almak istiyorum diye bir talepte bulunmuş ise İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi talep ediyor olabilir. Bir inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma bize iso belgeleri istiyorum talebinde bulunuyor ise genellikle ISO 9001 Belgesi ile birlikte ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmek istiyor demektir.

İSO KALİTE BELGESİ VAR MIDIR

ISO tarafından yönetim sistemleri konusunda yayınlanmış bir çok standart bulunmakla beraber Kalite Yönetim Sistemi konusunda yayınlanmış olan standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. Bu standardın belgelendirmesinin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olduğundan bahsetmiştik İşte bu belgeyi işletmelerimiz bazen ıso belgesi bazen de iso kalite belgesi gibi kısaltmalar ile adlandırmaktadırlar. Görüldüğü üzere iso kalite belgesi diye bir belge yoktur ISO 9001 kalite Yönetim Sistemi Belgesi vardır.

İSO 9001 BELGESİNİN HANGİSİ GEÇERLİ GÜNCEL BELGEDİR

ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO tarafından yayınlandıktan sonra bu standardın birden fazla revizyona uğradığından daha önce bahsetmiştik.

Revizyon yani güncellemelere bağlı olarak da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi güncellenmektedir. Şu anda standardın son ve güncel hali olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yürürlüktedir ve bu standart ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmektedir. Bu revizyondan önce geçerli olan ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi 2010 yılı Aralık ayı itibari ile yürürlükten kaldırıldığından geçerliliğini yani güncelliğini kaybetmiş olan bir standarttır ve Belgelendirmesi yapılamamaktadır.

İSO BELGESİ TEKLİFİ FİYATI NE KADARDIR ?

İso 9001 belgesi alacağım fiyatı nedir ? Bu iso belgesi bize kaç paraya patlar ? Bugün hesabınıza iso belgesi fiyatını göndersem kaç günde elimde olur? Parasını verelim yarın İSO 9001 Belgemizi alalım gibi işlemelerden gelen talepler tabi ki konu hakkında yani İSO 9001 Belgelendirme süreçleri hakkında bilgileri olmadığından sordukları sorulardır. Bu durumda yapılacak çalışmaları daha önce anlatmıştık . ISO 9001 Belgesi fiyatı ne kadardır sorusuna gelince ise ISO 9001 Belgesi sabit maliyet ile bir iki günde alınabilecek harcı , liste bedeli bulunan bir belge değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirmenin işletmelere maliyeti bir çok maliyet kaleminin birleşmesi ile ortaya çıkabilir ki ISO 9001 danışmanlık firması danışmanlık maliyeti, Standardın gereksinimleri doğrultusunda işletmede yapılacak iyileştirme maliyetleri ve ISO 9001 Belgesini asıl düzenleyecek olan ISO 9001 Belgelendirme kuruluşuna ödenecek Belgelendirme maliyeti ana kalemler olarak belirlenebilir. Her işletmenin yukarıda belirttiğimiz maliyet kalemleri de ayrı olduğundan standart bir iso belgesi belgelendirme maliyetinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

İSO BELGESİ NEREDEN SORGULANIR İSO BELGESİ SORGULAMA

Bir işletmenin iso 9001 Belgesi olup olmadığının sorgulanabileceği merkezi bir sorgulama sistemi ve ya web sayfası yoktur. ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü ISO 9001 belgelendirmesi yapmadığından ISO nun sitesinden bunu öğrenemez miyiz gibi işletmelerden gelen sorularda askıda kalmaktadır. ISO 9001 Belgenizin güncelliğini ise size ISO 9001 Belgesi veren Belgelendirme kuruluşunun web sitesinden Belge numaranızı girerek öğrenebilirsiniz. ISO Belgesi sorgulaması üzerine bir ufak bilgilendirme vermek gerekir ise JAS-ANZ akreditasyon örgütü akredite ettiği ISO 9001 Belgesi veren kuruluşların vermiş olduğu ıso belgelerini kendi web sayfasında yayınlamaktadır. Bunun için JAS-ANZ sitesinden ISO Belgesi sorgulaması yapıp bir işletme JAS-AZN akrediteli ISO 9001 Belgesine sahip mi öğrenebilirsiniz.