Referanslar:
ATT İletişim ISO 27001 , ISO 9001 , ISO 10002 Belgesi Ankara    Yıldız Ata Yayınları ISO 9001 Belgesi Ankara    Olgu Araştırma A.Ş ISO 9001 ve ISO 20252 Belgesi Ankara    Yemekçim Catering San. Tic. Ltd. Şti. ISO 9001 Belgesi İstanbul    Palmiye Yemek ISO 9001 :2008 Belgesi İstanbul    Mutfak Market Endüstriyel Mutfak ve Hastane Ekipmanları ISO 9001 Belgesi , ISO 14001 Belgesi ve ISO 13485 Belgesi Ankara    Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş TURKAK Akrediteli ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ankara    Baget Başkent Ekmek ISO 22000 Belgesi Ankara    Arta Tanzim Teşhir ve Organizasyon ISO 9001 Belgesi İatanbul    Deniz Nakliyat Ltd Şti ISO 9001 Belgesi Ankara    Ersil Gıda Ltd Şti ISO 9001 , ISO 22000 Belgesi Ankara
OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ STANDARADI

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Bundan yola çıkarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur. OHSAS 18001 iŞ Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği açısından işletmelerde risklerini kontrol etmesi performansının iyileştirilmesini sağlamak, için geliştirilmiş olan bir yönetim sistemi standarttır. Standardın tarihsel gelişimi standardın gereksinimlere cevap verme konusunda kendisini yenilemesi ile 1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis. Rehberi , 1997’de Technical report NPR 5001 1999’da BS tarafından (İngiltere’de) 2001’de OHSAS 18001 belgesi olarak yayınlandı ve 2004 yılında revizyonu yapılarak OHSAS 18001:2004 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi olarak yayınlanmıştır Son olarak 2007 Yılında yayınlanan revizyon ile OHSAS 18001:2004 Standardı olarak isimlendirilmiştir. Bu standardın Belgelendirmesi ise OHSAS 18001:2007 Belgesidir. OHSAS 18001:2007 Standardı TSE yani Türk Standartları Enstitüsü tarafından 03.04.2008 tarihinde BSI-OHSAS 18001 Standardından Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmış bu tarihten itibaren Türkiye de ki Sistem Belgelendirme kuruluşları OHSAS 18001 Belgesinin 2007 revizyonunu belgelendirile bilmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken Akreditasyon Kurallarına tabi bir standart olmadığıdır OHSAS 18001 Belgesi akreditasyonsuz olarak belgelendirilmektedir.

OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Belgesi işletmede İş sağlığı ve güvenliği açısından emniyeti bir ortam hazırlanmasını sağlayarak işletmenin ulusal veya uluslar arası iş mevzuatları ile entegre olarak iş güvenliği önlemlerini aldığının göstergesi olan bir belgedir. OHSAS 18001:2007 Belgesi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olarak yayınlanmış bir standarttır. Bura da ürünün ve ya hizmetin kalitesi açısından bir güvenlik anlaşılmaması gerekmektedir. ürün ve ya hizmet sağlayan kurumların çalışanlarının çalışma şartlarında oluşabilecek risklerin önlemesini sağlamaya yönelik bir uluslar arası yönetim sistemi standardıdır.

TS 18001 BELGESİ NEDİR?

OHSAS 18001:2007 Yönetim Sistemi Standardı İngiltere Standardizasyon Kurumu BS Tarafından yayınlanmış olan iş sağlığı ve güvenliği standardıdır. OHSAS 18001 standardı ISO yani Uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayınlanan bir standart olmadığından Türkiye de ulusal bir standart olarak kullanılabilmesi için TSE yani Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türkçeye çevrilmiş ve standarda TS yani Türk Standardının kısaltması eklenerek standardın belgelendirmesi yapılması sağlanmıştır. Bu nedenle standardın adı Türkiye’de TS 18001 Standardıdır.

TURKAK AKREDİTASYONLU OHSAS 18001 BELGESİ VAR MIDIR?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin TURKAK akreditasyonu bulunmamaktadır. ISO yani uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayınlanmış bir standart değildir. Her ülkenin akreditasyon örgütü OHSAS 18001 akreditasyonu konusunda kendi iç dinamikleri ile ıso belgelendirme kuruluşlarını yetkilendirmektedir. TURKAK yani Türk Akreditasyon Örgütü herhangi bir kurumu OHSAS 18001 belgesi vermek konusunda akredite edilmemiştir.TURKAK logolu OHSAS 18001 belgesi yoktur. OHSAS 18001 iş sağlığı güvenliği Yönetim sistemi belgenizin üzerinde belgelendirme kuruluşunun yanından TURKAK logosu bu nedenlerden dolayı bulunamaz.

OHSAS 18001 BELGESİ FAYDALARI NELERDİR?

- OHAS 18001 Belgesi Kaza ve mesleki hastalık riskinin azaltılmasını sağlar.
- OHSAS 18001 Standardı İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında sorumluların tayin edilerek, çalışanların dikkatlerini yönlendirmesini sağlar.
- OHSAS 18001 Belgesi Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konularında niteliğinin ve bilincinin (Acil Durum Tedbirleri,Risk Değerlendirme…) artırılmasını sağlar
- OHSAS 18001 Belgesi Çalışma bölgelerinde işçi sağlığının güvence altına alınması ve tehlike riskinin azaltılmasını sağlar.